Er du vår nye prosjektleiar?

Er du vår nye prosjektleiar?

Grunn av aukande arbeidsmengde, søker vi prosjektleiar til vår prosjekt/industriavdeling. Den som blir tilsett som prosjektleiar vil få være med i oppbygginga av prosjektavdelinga.

Arbeidsoppgaver vil i hovedsak være:

 • Oppfølging av prosjekt og prosjektkunder
 • Utarbeiding av dokumentasjon
 • Leiing av arbeidslag ute i prosjekt, noko som kan medføre reiseaktivitet.

Ønska kvalifikasjoner:

 • Fagskole eller tilsvarande
 • Minimum fagbrev som Elektromontør Gr. L
 • Erfaring som prosjektleiar
 • Erfaring i bruk av Autocad/DDS/BIM
 • Har og kan bygge gode kunderelasjoner
 • Stå på-vilje
 • Resultatorientert
 • Du har god muntlig og skriftlig formuleringsevne.  Må beherske norsk godt, både munnleg og skriftleg

Realkompetanse kan kompensere for manglande formell utdanning utover minimumskrav

Vi kan tilby:

 • Eit godt arbeidsmiljø og kjekke kollegaer med fagleg tyngde og høg kompetanse
 • Gode vilkår når det gjeld lønn, pensjon og forsikringar
 • Eigarar med langsiktige målsettingar

 Spørsmål om stillinga kan rettast til Magnar Nordal på mobilnr. 478 78 832

Om du har lyst å være med på laget vårt, sender du søknad til britt.hafstad@fokuselektro.no så snart som mulig, eller innan 30.11.2017.

Søknad merkast Prosjektleiar.

Fokus Elektro AS er ei elektro-entreprenørbedrift som blei etablert i 2005. I november 2016 flytta vi inn i nytt bygg i Leirvåggata  i Florø. Vi er i stadig vekst, og er i dag 40 fast tilsette.  Forventa omsetning i 2017 er ca. 45 mill. kroner.  Våre satsingsområder er i hovudsak:  Industri, næringsbygg, automasjon og bustader.  Fokus Elektro er majoritetseigar i Fokus Infranett AS.