Fokus vann byggeskikkprisen for 2017!

Fokus vann byggeskikkprisen for 2017!

Vi er utruleg stolte og takksame over å i dag ha blitt tildelt Flora kommune sin byggeskikkspris. Tildelinga skjedde under 17.mai arrangementet på Flora stadion.

I grunngjevinga frå juryen står det at arkitekt og oppdragsgjevar har skapt eit bygg med klar identitet som markerer staden, og som rettferdiggjer si sentrale plassering i bybildet.

– Ikkje berre tilgodeser bygget arbeidsmiljøet og omsynet til omgjevnadane, men det har god funksjonskrav, skriv juryen.

Fokusbygget er skapt av arkitektfirma Xform AS, og arkitekt Christina Kvamme var tilstades saman med leiinga av Fokus Elektro  for å motta Byggeskikksprisen 2017.

DSC_0330

image10

image9