Fokus Infranett

Bygger framtida

Raske og trygge datalinjer er avgjerande for at næringslivet kan vere konkurransedyktig i alle delar av landet. Fokus infranett bygger framtida, og sikrar raskt nett gjennom effektiv fiberutbygging.

Sidan 2010 har dei 12 tilsette i Florø bygd ut fiberlinjene i Sogn og Fjordane, på vegne av store kundar som Enivest, Eltel Networks mfl.

I tillegg driv Fokus Infranett vedlikehald av telenettet i fylket.

Fokus infranett er eigd av Fokus elektro og nokre av dei tilsette.

 

Laila Brandsøy
Laila Brandsøy