Fokus Elektro søkjer montører Gr.L

Fokus Elektro AS er ei elektroentreprenørbedrift som held til i eigne lokale på Evja i Florø. Bedrifta vart etablert i 2005 og vi er i dag 24 fast tilsette. Omsetning i 2014 var 51 mill. kroner. Våre satsings områder er i hovudsak: Installasjon i industri , næringsbygg, automasjon, bustader, samt montørar til offshoreoppdrag.

På grunn av auka oppdragsmengd søker vi etter personell som kan arbeide offshore.

Montørar Gr. L

Montørar med relevant erfaring innanfor installasjon og vedlikehold offshore.

Fagbrev og relevant praksis frå offshorearbeid er en føresetnad.
Arbeidene offshore vil ikkje medføre en fast rotasjonsordning. Om du er busett i Sunnfjordregionen så er det en fordel, då en i perioder kan arbeide med anna relevant installasjonsarbeid som vi har i regionen.

Om du har lyst å vere med på laget vårt, er det fint om du sender søknad til post@fokusinfranett.no så fort som mulig, eller innan 10.07. 2015.

For meir informasjon om stillingane, ta kontakt med:

Dagleg leiar: Svein Terje Nødseth 47883744 Fagleg leiar: Tore Nyttingnes 47878830