Fokus vann byggeskikkprisen for 2017!

Fokus vann byggeskikkprisen for 2017!

Vi er utruleg stolte og takksame over å i dag ha blitt tildelt Flora kommune sin byggeskikkspris. Tildelinga skjedde under 17.mai arrangementet på Flora stadion. I grunngjevinga frå juryen står det at arkitekt og oppdragsgjevar har skapt eit bygg med klar identitet...