Fokus elektro styrker leiargruppa

Fokus elektro styrker leiargruppa

Vi har vekstambisjonar, og våger å satse! Difor aukar vi ledergruppa frå 3 til 6 funksjonar. To leiarstillingar er utlyst både eksternt og internt, med søknadsfrist 15.november. Styrkinga skjer i samband med ei større omorganisering i bedrifta. – Vi skal levere...